Nieuws

Zorgplatform Apeldoorn werkt aan visie

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

APELDOORN - Hét samenwerkingsverband binnen de zorgsector is Zorgplatform Apeldoorn. Hieraan nemen twintig organisaties deel: Gelre Ziekenhuizen, Atlant, Aventus, Klein Geluk, GGnet, Talma Borgh, Koepel Huisartsen (HOOG), Iriszorg, Leger des Heils, MEEsamen, Philadelphia, Pluryn, Riwis, ’s Heeren Loo, Stimenz, Passerel, Tactus, Verian, Zorggroep Apeldoorn, Gemeente Apeldoorn.

“Jaarlijks organiseren we een aantal themabijeenkomsten waar ook onderwijs, sectorplatformen en zorgprofessionals op thema aanwezig zijn. De thematiek van de bijeenkomsten wordt jaarlijks door de leden van het Zorgplatform vastgesteld. Hiermee stimuleren we laagdrempelig ontmoeten van bestuurders en professionals”, vertelt Dion Klopman. 

Doel van het Platform
“Doordat het zorglandschap de afgelopen jaren een grote verandering heeft doorgemaakt (en nog steeds), is het belangrijk om buiten je eigen organisatie te blijven kijken. Samenwerking zie je binnen alle echelons van de organisaties. Vanuit het Zorgplatform willen we deze ontwikkeling bevorderen/equiperen en middels kennisdeling faciliteren. Vervolgens om vanuit inspiratie en ontmoeten daadwerkelijk over te gaan op samenwerken en realiseren van projecten.” 

Het Zorgplatform Apeldoorn bestaat sinds 2017 en heeft al zijn eerste concrete project gestart: ontwikkeling van verbrede leerpaden in Apeldoorn. Organisaties gaan hierin intensief samenwerken om zorgprofessionals breed op te leiden, zodat zij op verschillende plekken in de regio kunnen werken: in de thuiszorg, in verpleeg- en verzorgingshuizen en in het ziekenhuis. Hiermee wil het Zorgplatform het tekort aan breed opgeleide zorgprofessionals in (de regio) Apeldoorn aanpakken.

Klopman: “Het Zorgplatform is momenteel een volgende stap aan het zetten door een visie te ontwikkelen; waar zijn we van, waar staan we voor en waar gaan we op inzetten de komende periode. De verwachting is dat er in het voorjaar een vastgestelde visie ligt door alle leden van het Zorgplatform in samenwerking met de gemeente Apeldoorn.”

Voor meer informatie over het Zorgplatform Apeldoorn kan men contact opnemen met Dion Klopman, e-mail d.klopman2@apeldoorn.nl en telefoon 06-39315658.

|Doorsturen

Ondernemend nieuws

Laatste nieuws


Meest gelezen


Cartoon van de weekBuienradar