Nieuws

WerkFit Brummen officieel van start

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

BRUMMEN/EERBEEK - Met een krachtig beeldmerk als handelsmerk maakt de gemeente Brummen vanaf dit nieuwe jaar werk van een slagvaardige en samenhangende uitvoering van alle taken op het gebied van participatie, sociale werkvoorziening en arbeidsmatige dagbesteding.

“In 2018 hebben we belangrijke besluiten genomen en laten zien dat we ons als gemeente ècht verantwoordelijk voelen voor onze inwoners, ook voor hen die wat extra ondersteuning nodig hebben”, liet wethouder Jolanda Pierik weten bij de officiële opening van WerkFit Brummen aan de Kollergang in Eerbeek. Zij prees hierbij de inzet van velen die ervoor hebben gezorgd dat de gemeente per 1 januari klaar is voor deze belangrijke taak.

“WerkFit Brummen is een nieuwe en inspirerende plek waar mensen die tijdelijk niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen (weer) werkfit worden gemaakt”, legt de wethouder uit. “Het doel is dat deze mensen, nadat zij weer werkfit zijn, bij reguliere werkgevers gaan werken en zo min mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering.” Ook zijn er bij WerkFit Brummen beschutte werkplekken voor mensen met een Wsw-indicatie die (tijdelijk) niet bij reguliere werkgevers kunnen werken. “Het doet mij goed om te constateren dat de betrokken medewerkers erg tevreden zijn dat ze nu in hun eigen gemeente binnen WerkFit Brummen aan de slag kunnen.”

De gemeente wil dat meer inwoners met een uitkering op basis van de Participatiewet (deels) in eigen inkomen kunnen voorzien. “We streven ernaar dat minder dan 200 inwoners gebruik hoeven te maken van deze vangnetvoorziening. Dat zijn nu gemiddeld nog 350 inwoners. Jaarlijks komen er ongeveer 100 nieuwe uitkeringen bij. Met WerkFit Brummen doen we er alles aan om deze inwoners zo goed mogelijk te helpen talenten te benutten en daarmee (gedeeltelijk) zelf in hun inkomen te voorzien", aldus de wethouder. Een andere belangrijke reden voor WerkFit Brummen is dat de gemeente de zorg voor haar inwoners lokaal en dicht bij de inwoners organiseert. Dit volgens het principe van 1 gezin/1 plan/1 regisseur. Pierik hierover:  "Mensen hoeven minder vaak hun verhaal opnieuw te vertellen en de persoon of gezin krijgt beter op elkaar afgestemde zorg vanuit ons Team voor Elkaar."

|Doorsturen


Ondernemend nieuws




Laatste nieuws



Meest gelezen


Cartoon van de week



Buienradar