Nieuws

Te weinig geld
voor uitkeringen

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

APELDOORN - Over 2015 had de gemeente Apeldoorn een tekort van 6 miljoen euro op de uitkeringen. De helft van dat bedrag heeft het Rijk alsnog gecompenseerd. Voor 2016 verwacht de gemeente een tekort van 4,3 miljoen euro. Naar verwachting kan de gemeente hier 1 miljoen euro van terugkrijgen van het Rijk. De belangrijkste reden voor deze tekorten is de manier waarop het Rijk het budget verdeelt over alle Nederlandse gemeenten.

Wethouder Johan Kruithof: “Apeldoorn komt er al jaren bekaaid van af als het om de verdeling van het geld gaat voor uitkeringen. We oefenen druk uit om die verdeling te verbeteren. Daarnaast doen we er alles aan om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand aan werk te helpen. Zo stimuleren we ondernemerschap en gaan we binnen re-integratieprogramma Direct Actief meer maatwerk leveren. Maar we moeten realistisch blijven: voor nieuwe banen zijn we afhankelijk van de economie.”

Oorzaken tekort
Het netto tekort in 2016 is naar verwachting 3,3 miljoen euro en dit bedrag is al opgenomen in de begroting. Behalve door het verdeelmodel komt het tekort ook door het gegroeide aantal bijstandsgerechtigden. De arbeidsmarkt herstelt weliswaar, maar dat leidt nog niet tot veel extra banen voor mensen uit de bijstand. Zij hebben nog veel concurrentie van bijvoorbeeld mensen die uit de WW komen. Een andere oorzaak is de toename van statushouders die veelal aangewezen zijn op een bijstandsuitkering.

Aanpak
Er wordt van alles ondernomen om zo veel mogelijk mensen aan een baan te helpen, waardoor ze geen bijstandsuitkering meer nodig hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld projecten om ondernemerschap te stimuleren. Maar ook intern bij de gemeente wordt gewerkt aan verbeteringen om werkaanbod en werkzoekenden beter en makkelijker bij elkaar te brengen. Zo wordt de bemiddeling naar werk en de dienstverlening aan werkgevers van de Felua en de gemeente samengevoegd en wordt steeds intensiever samengewerkt met het UWV.

Direct Actief meer op maat
De re-integratie naar werk vanuit de bijstand loopt in Apeldoorn via het programma Direct Actief en voor jongeren via het programma Kansrijk. Deze programma’s zijn succesvol en worden verder doorontwikkeld. Zo komt er meer ruimte voor maatwerk. Na een intakegesprek wordt bekeken welke modules uit het re-integratieprogramma het meest passend zijn.

Bespreking gemeenteraad
Naar verwachting op donderdag 17 november bespreekt de gemeenteraad in de Politieke Markt de aanvraag voor compensatie bij het Rijk en de maatregelen die Apeldoorn neemt om de uitstroom naar werk te stimuleren.

|Doorsturen

Ondernemend nieuws

Laatste nieuws


Meest gelezen


Cartoon van de weekBuienradar