Nieuws

Samenwerking drie
gemeenten loont

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

DEVENTER - De samenwerking op bedrijfsvoering van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte loont. Om klaar te zijn voor de toekomst moet er gewerkt worden aan de besturing van de samenwerking, kwaliteitsmanagement en meer grip op ICT.

Sinds 2012 werken Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) samen op het gebied van facilitaire zaken, financiële administratie, belastingen, de personeels- en salarisadministratie, inkoop en ICT. Door de samenwerking is op kosten bespaard, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, en de kwaliteit is verbeterd, zoals op inkoop.
In opdracht van de drie gemeenten is de samenwerking onderzocht. Naar aanleiding van een Deventer raadsmotie is bovendien de ICT-functie onderzocht (Grip op ICT). Daarnaast is de ICT-functie vergeleken op prijs en kwaliteit met andere gemeentelijke samenwerkingen. De drie gemeenten hebben een sterk geloof in de samenwerking en in elkaar. Het gekozen samenwerkingsmodel is toekomstbestendig, stellen de onderzoekers vast. DOWR ‘loopt’ en loont, al is er nog veel te verbeteren. Onder andere de besturing van de samenwerking, kwaliteitsmanagement en meer grip op ICT. Het zijn punten die passen bij de ontwikkelfase waarin de samenwerking zich bevindt.
Uit het vergelijkende onderzoek en Grip op ICT blijkt dat de kwaliteit van de ICT-functie gemiddeld is tegen een gemiddelde prijs. Door de samenwerking op ICT is op kosten bespaard, maar minder dan aanvankelijk is ingeschat. Vanwege de omvang, het belang voor de dienstverlening en de complexiteit willen de gemeenten de grip op ICT vergroten.


Verbeterpunten
De onderzoekers doen diverse aanbevelingen voor het verbeteren en bestendigen van de ICT-functie. Zo moet er gewerkt worden aan betere bestuursinformatie, inzicht in de voortgang van de werkzaamheden en de risico’s. Er is behoefte aan het versterken van het strategisch vermogen, onder andere door het aanstellen van een onafhankelijke DOWR-informatiemanager. Daarnaast adviseren ze het verder vormgeven aan informatieveiligheid en de doorontwikkeling van de ICT-functie.
Het hoger management en het bestuur werden te weinig betrokken bij het oplossen van knelpunten, die veelal op de werkvloer werden opgepakt. Ook is er nu te veel aandacht voor vernieuwing en te weinig voor beheertaken en advies. In de visie op ICT-2017 worden de verbeteracties concreet uitgewerkt.

|Doorsturen

Ondernemend nieuws
Laatste nieuws


Meest gelezen


Cartoon van de weekBuienradar