Nieuws

Klanten heel tevreden over gemeentepolis

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

APELDOORN - Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de Apeldoornse verzekerden erg tevreden zijn over de gemeentepolis van Menzis. In Apeldoorn is in 2015 gekozen om samen met Menzis een aantrekkelijke zorgverzekering, de gemeentepolis te ontwikkelen voor Apeldoorners met een laag inkomen.

Aanleiding hiervoor was dat het Rijk een aantal compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten had afgeschaft. Gemeenten kregen ter compensatie extra geld om deze groepen te ondersteunen vanuit hun sociaal beleid. Verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof: “Het is fijn om een hoge waardering te krijgen, omdat dIt aangeeft dat onze doelgroep het waardeert dat we dit geld hieraan besteden. We zetten het geld gericht in om minima en chronisch zieken en gehandicapten financieel te ondersteunen. Ik hoop dat nog meer mensen uit deze doelgroep dit jaar gaan bekijken wat het hen oplevert om over te stappen naar de gemeentepolis.”

Apeldoornse verzekerden zijn erg tevreden over de gemeentepolis van Menzis. Dit blijkt uit een hoge Net Promoter Score (NPS) van +32. De NPS geeft de mate aan waarin je iets aan anderen zou aanraden. Gemiddeld scoren zorgverzekeraars een NPS van +15. Landelijk scoort Menzis een NPS van +20 voor de gemeentepolissen.
Apeldoornse verzekerden geven als pluspunt aan dat je het eigen risico kunt meeverzekeren en dat de gemeente, afhankelijk van het inkomen van de verzekerde, een deel daarvan bekostigt. Ook de vergoedingen worden als pluspunt gezien, met name de vergoeding voor de eigen bijdrage Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Ook vond men de maandpremie dit jaar aantrekkelijk.

Door het eigen risico mee te verzekeren en de gemeentelijke bijdrage hiervoor, worden minima en chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gericht financieel ondersteund. Het voorkomt dat mensen vanwege de kosten zorg mijden of in de schulden raken.
Vanaf november start de communicatiecampagne om de gemeentepolis onder de aandacht van inwoners te brengen. In december kan men van verzekering wisselen. De gemeente zal bepaalde doelgroepen gericht aanschrijven, maar adviseert inwoners met een laag inkomen zich goed te informeren over de gemeentepolis. Bij vragen kunnen inwoners naar de inloopspreekuren op 9 en 16 december op het Werkplein Activerium komen.

|Doorsturen

Ondernemend nieuws

Laatste nieuws


Meest gelezen


Cartoon van de weekBuienradar