Nieuws

Investeren in sociaaleconomische koers

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

ZUTPHEN - Het college van burgemeester en wethouders wil jaarlijks 2,1 miljoen euro vrij maken voor de sociaaleconomische versterking van Zutphen en Warnsveld. Dit staat in de Strategische Agenda (de begroting) 2017. Op maandag 7 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Het college wil met het geld de binnenstad en het woonklimaat versterken, meer mensen aan werk helpen en het ondernemersklimaat stimuleren en versterken met onder andere Cleantech. Ook gaat de gemeente samen met de grote zorgsector in Zutphen op zoek naar kansen op het gebied van zorg, werk en ondernemerschap. Sinds de bespreking in juni, waarin de gemeenteraad akkoord ging met deze koers, zijn de ideeën samen met ondernemers, organisaties en inwoners verder uitgewerkt. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt dit met kracht voortgezet.
Naast de ontwikkelde ideeën en plannen zijn de eerste successen ook al zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn: een gedeeld werkgeversteam met UWV, Het Plein en Delta. Dit is gebeurd op verzoek van ondernemers en daarmee is Gemeente Zutphen de eerste in Nederland; inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot beroepsverkeersregelaar; het ondernemershuis is in voorbereiding. Mensen die een eigen onderneming beginnen of vragen hebben over de doorontwikkeling van hun onderneming, worden gekoppeld aan ervaren ondernemers; als inkoper van goederen en diensten gaat de gemeente samen met ondernemers aan de slag met nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid.


Huishoudboekje op orde
De gemeentelijke begroting laat een sluitend beeld zien voor 2017 en 2018. Voor de uitvoering van de speerpunten en nieuw beleid is een bedrag nodig van ruim 2,5 miljoen euro. Voor bijna 1 miljoen is dekking gevonden. Het overige deel wordt voorgeschoten uit de algemene reserve. Het nieuwe beleid bestaat uit het Masterplan Onderwijshuisvesting en intensivering aanpak multiproblemen.

|Doorsturen


Ondernemend nieuws
Laatste nieuwsMeest gelezen


Cartoon van de weekBuienradar