Nieuws

Keuze voor nieuw aanbod

Breed palet aan kunst en cultuur

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

DEVENTER - De Cultuurvisie Boeien en Bloeien 2019-2024 is gepresenteerd. De nadruk ligt op het brede culturele aanbod in Deventer en op nieuw programma. Daarbij wordt uitgegaan van een gelijkblijvend budget voor de begroting Kunst en Cultuur.

Wethouder Carlo Verhaar: “Deventer heeft een fantastisch aanbod aan kunst en cultuur. Dat blijft zo en daarvoor maken we in deze visie keuzes. We kiezen voor meer geld voor nieuw programma en voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimten. Zo willen we het Burgerweeshuis nu niet verbouwen, maar wel extra budget geven voor programma.”

De aantrekkelijkheid van Deventer is het brede palet aan kunst en cultuur. Deventer is sterk in evenementen en podiumkunst, heeft veel beeldende kunstenaars en exposities, is een historische Hanzestad met veel erfgoed, is boekenstad en sterk in cultuuronderwijs en amateurkunst. Het college wil jaarlijks €135.000 vrijmaken voor programma. Hiermee stimuleert het nieuw aanbod.

Erfgoed
Het college stelt voor te stoppen met het Speelgoedmuseum en door te gaan met de collectie. Deventer Verhaal kan op verschillende plekken in de stad tentoonstellingen maken over Erfgoed, onder meer met de speelgoedcollectie.

Podia
MIMIK krijgt het eerder afgesproken budget. Het college gaat in gesprek met MIMIK over een tijdelijke extra impuls voor een goede start. Het Burgerweeshuis wordt nu niet verbouwd, maar er wordt wel groot onderhoud gepleegd. Ook is het voorstel dat het per jaar €50.000 erbij krijgt voor extra programma. De subsidie voor de Deventer Schouwburg blijft gelijk. 

Meer zekerheid
Het college stelt voor om vanaf 2021 te gaan werken met 4-jarenplannen, zoals ook de provincie en het Rijk doen. Daarmee kan de gemeenteraad eens in de vier jaar een brede afweging maken en instellingen over langere periodes zekerheid over de subsidie bieden. 

Besluitvorming
De Cultuurvisie Boeien en Bloeien 2019-2024 wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Die organiseert op 8 mei een hoorzitting, waar belanghebbenden die zich aanmelden kunnen inspreken. Nadat de raad zich heeft laten informeren, volgt er waarschijnlijk op 12 juni een debat over de Cultuurvisie. Daarna volgt besluitvorming. Wie wil inspreken tijdens de hoorzitting op 8 mei, kan zich aanmelden via e-mailadres griffie@deventer.nl  of telefoon 0570-693232.

 

|Doorsturen

Ondernemend nieuws
Laatste nieuws


Meest gelezen


Cartoon van de weekBuienradar