Nieuws

Apeldoorn start met experiment
regelluw uitkering verstrekken

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

APELDOORN - Regels, verplichtingen en controle zijn door de jaren heen een belangrijke plaats gaan innemen bij het verstrekken van uitkeringen aan bijstandsgerechtigden. De vraag is of het zoeken en vinden van werk niet veel beter gaat als er minder regels zijn. Daarom start Apeldoorn met een experiment per januari 2017. Het experiment wordt wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Tilburg en zal vergeleken worden met diverse andere experimenten in het land.

Verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof: “Mede op verzoek van de gemeenteraad heb ik mij in het thema basisinkomen en regelluw verdiept en het spreekt mij aan. Het vinden van werk willen wij centraal stellen. Naar mijn gevoel kan daarbij veel meer ruimte worden gegeven aan eigen regie op het vinden van nieuw werk, het re-integreren. Meer aandacht voor de mogelijkheden en kansen van de mensen die zich bij ons melden. Ik ben heel benieuwd wat dit experiment gaat opleveren en of deze vernieuwende aanpak met minder regels leidt tot een snellere uitstroom naar werk.”

Onderzoeksvragen
Het experiment is gericht op de volgende onderzoeksvragen: Wat is het effect van een andere invulling van verplichtingen en sancties op het gedrag van de bijstandsgerechtigden, op de resultaten die ze behalen en hoe ze hun situatie beoordelen? Wat doen keuzevrijheid en minder regels met de bereidheid van mensen om te gaan werken of participeren? Hoe verhoudt zich dit tot de geleverde inspanningen en de gemaakte kosten van de gemeente voor het handhaven van die regels?

Experiment
Het experiment start in januari 2017 en duurt twee jaar. In totaal zullen 200 mensen meedoen aan het experiment. Het gaat hierbij om mensen die nieuw instromen in de bijstand, bemiddelbaar zijn naar werk en die bij de intake als kandidaat voor het re-integratieprogramma Direct Actief zijn aangemerkt. Het experiment is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er is minder focus op regels en meer focus op motivatie en zelfregie. De klantmanager zal deelnemers volgen vanuit belangstelling en betrokkenheid. De selectie van kandidaten is aselect. Dat wil zeggen dat men zich niet kan opgeven voor het experiment, maar dat bijvoorbeeld elke tiende kandidaat voor Direct Actief een aanbod krijgt om mee te doen.

Ruimte
Het Rijk biedt enige ruimte om dit soort experimenten vorm te geven. De focus in Apeldoorn ligt op de re-integratie. Maar ook aan de inkomenskant is ruimte geschapen voor meer inkomensvrijlating. Apeldoorn gaat dit de komende maanden nader uitwerken.

|Doorsturen

Ondernemend nieuws

Laatste nieuws


Meest gelezen


Cartoon van de weekBuienradar