Nieuws

Gemeente Apeldoorn start
met pilots zonnevelden

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

APELDOORN - Het college heeft ingestemd met het starten van pilots zonnevelden in de periode november 2017-mei 2018. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de ambities uit de uitvoeringsagenda energietransitie 2017-2020, om vijftien hectare zonneveld te realiseren in 2020.

De gemeente heeft tien initiatieven van in totaal zeven initiatiefnemers benoemd als pilot. Tijdens de pilotfase worden de initiatiefnemers actief gefaciliteerd door de gemeente en tegelijkertijd wordt het interne proces geoptimaliseerd om verzoeken goed te kunnen beoordelen. Zo kan gebruik worden gemaakt van ondersteuning door de Taskforce Zonne-energie. De gemeente denkt mee met de initiatiefnemers en waar mogelijk wordt gekeken hoe belemmeringen kunnen worden opgelost. De gemeente is zelf ook één van de initiatiefnemers met twee locaties om een zonneveld te ontwikkelen.

Wethouder Mark Sandmann: “De transitie van fossiele naar duurzame energie is één van de grootste opgaven waar we voor staan. Niets doen is geen optie. Niet voor ons als gemeente Apeldoorn, niet voor het bedrijfsleven en niet voor andere betrokken partijen. Dit soort initiatieven leidt tot mooie samenwerkingen die de energietransitie weer een stapje dichterbij halen.”

Dit maakt het makkelijker om in de toekomst initiatieven te toetsen op haalbaarheid, waardoor projecten sneller en makkelijker gerealiseerd kunnen worden. Op deze manier worden zonnevelden gerealiseerd én wordt tegelijkertijd voor de lange termijn structureel beleid ontwikkeld.

|Doorsturen

Ondernemend nieuws


Laatste nieuws


Cartoon van de week


Meest gelezen


Buienradar