Nieuws

Deventer woningmarkt volop in beweging

Door Uitgeverij Stedendriehoek BV

DEVENTER - Wat is er nodig om er voor te zorgen dat woningen in Deventer aansluiten bij de behoefte? Over deze en andere vragen gaat het college in gesprek met de samenleving en de gemeenteraad. De uitkomst is belangrijke input voor de nieuwe Woonvisie.

De woningmarkt is volop in beweging. Mensen wonen langer zelfstandig thuis, er zijn meer eenpersoonshuishoudens en de woningmarkt herstelt zich na de crisis. Ook duurzaamheid van koop- en huurwoningen is een belangrijk thema. In de Woonvisie legt de gemeente vast hoe deze onderwerpen een plek krijgen in het beleid.

Wethouder Jan Jaap Kolkman benadrukt dat het tijd is voor een nieuwe woonvisie: “De oude visie stamt uit 2008 en is herijkt in 2013. Inmiddels zien we dat er zo veel veranderd is in de maatschappij en in de wetgeving, dat er echt een nieuwe visie nodig is. Daarover gaan we in gesprek.”

De Woonvisie is de basis van het woonbeleid. “Het geeft aan voor welke opgaven we staan en wie er bij betrokken zijn. De Woonvisie zegt ook iets over onze ambitie: wat voor stad wil Deventer zijn? Het is belangrijk om daar nu samen goed over na te denken.” De Woonvisie leidt tot prestatieafspraken met corporaties en is het kader voor de woningbouwprogrammering.

Er is dit jaar een analyse gemaakt van de huidige woningmarkt van Deventer. De analyse geeft inzicht in de bestaande woningvoorraad, de bevolkingsontwikkeling en woonsituatie van inwoners. De analyse is belangrijke input voor de nieuwe Woonvisie. Daarbij waren er interviews met 25 stakeholders, waaronder corporaties, huurders en zorginstellingen.

De highlights uit de woningmarktanalyse: Het inwoneraantal van Deventer groeit waarschijnlijk binnen enkele maanden boven de 100.000; het aantal huishoudens groeit in Deventer nog zeker 20 jaar. Met name het aantal mensen dat alleen woont, stijgt; Deventer vergrijst en ontgroent, maar minder dan gemiddeld in Nederland; de woningvoorraad bestond op 1 januari 2017 uit 31% huurwoningen van instellingen, 12% van particuliere verhuurders en 56% koopwoningen; vanuit het midden en westen van het land (inclusief de Randstad) verhuizen mensen naar andere delen in het land. Deventer is populair.

De woonvisie staat waarschijnlijk woensdag 15 november voor het eerst op de agenda van de gemeenteraad voor een meningvormend debat, met ruimte voor inspreken.

|Doorsturen

Uw reactie


Ondernemend nieuws


Laatste nieuws
Meest gelezen


Cartoon van de weekBuienradar